vrijdag 10 oktober 2008

Nobelprijs voor Martti Maffioso

MattiMaffioso.jpg
Wat is er loos met deze wereld? Het cowboy-kapitalism naar Anglo-Amerikaans model stuikt in mekaar (hierbij meer kabaal en calamiteit veroorzakend dan de implosie van de USSR eind vorige eeuw); de paus breekt intussen op kousenvoeten een lans voor wijlen nazi-paus Pius XII (die - laat het duidelijk zijn - heulde met de nazi's), en het Nobelprijscomité kende vandaag in de Noorse hoofdstad Oslo de Nobelprijs voor de Vrede toe aan... een corrupte, ja zeg maar criminele Fin (terwijl het nochtans goed is gedocumenteerd dat Martti Ahtisaari zich liet omkopen door de Albanese maffia en in de kwestie Kosovo als marionet van Dick Cheney en diens hegemonistische aspiraties fungeerde)? Wat is er loos, Westerse wereld quo vadis?

Is het vervolgens toeval dat gisteren zowel Macedonië als Montenegro de onafhankelijkheid van het nieuwe jihadi-staatje Kosovo erkenden? Volgens de Montenegrijnse minister van Buitenlandse Zaken ,,is dit geen beslissing tegen Servië, maar voor onze toekomst." Politieke prietpraat.

Nu Servië in de Verenigde Naties een controversiële stemming heeft uitgelokt - en gewonnen - omtrent een te voeren onderzoek of de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo en de erkenning door de VS en zijn vazallen wel conform het internationaal recht zijn (alle internationale juridische specialisten stellen het Westen in het ongelijk), zijn de caesars van het Anglo-Amerikaans imperium in alle staten.

Dit bovenop het feit dat Poetin het Westen een neus heeft gezet in Georgië, waar overigens nog een marionet van het genootschap Bush-Cheney-Soros de plak zwaait.

De reactie van het "imperium" liet dus niet op zich wachten. De corrupte Fin Ahtisaari krijgt geheel onverwacht de nobelprijs van de vrede voor zijn verraad aan Servië. Alle Nobelprijzen worden door Zweedse instellingen verdeeld, behalve de belangrijkste, die voor de Vrede. Die wordt door de grootmacht Amerika gedicteerd.

Vervolgens tekent de premier van Montenegro, notoir gangster en grootste sigarettensmokkelaar van Zuid-Europa, vandaag de erkenning van Kosovo. Zowel de Montenegrijnse premier Djukanovic als de Macedonische president de liberaal Branko Crvenkovski, zijn door Amerika in het zadel gezet om in de Balkan een VS-agenda ten uitvoer te brengen in ruil waarvoor hen de hand boven het hoofd wordt gehouden, tegen alle wetten en ethische principes in.

De kruik gaat zolang te water...

NAWOORD: ik ben niet de enige blogger die uitroept dat Ahtisaari een corrupte diplomaat is die NOOIT ofte nimmer de Nobelprijs voor de Vrede had mogen ontvangen. Ook de legendarische blogger Fjordman is die mening toegedaan, check dit artikel ( Nobel Peace Prize Awarded for Appeasement of Jihad ).

7 opmerkingen:

 1. Paus Pius XII heulde NIET met de Nazi's.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Roel,
  als u zelf wat onderzoek doet, zal u duidelijk worden dat deze paus de verkeerde keuzes maakte. Dirk Verhofstadt, broer van, heeft daar onlangs een goed boek over geschreven: "Pius XII en de vernietiging van de Joden" (Atlas/Houtekiet, Amsterdam/Antwerpen, 360 p., 19,95 euro). Deze gentleman zou het zelfs niet overwegen feiten aan te halen die niet conform de historische waarheid zijn.
  BC

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is toch zo doorzichtig, als u al de voorbije Nobelprijzen voor de Vrede onder de loupe neemt. Puur politiek. En met deze Nobelprijs is het niet anders. Wat me nog het meest verontrust is de manier waarop dit allemaal wordt benaderd in de populaire pers. Waar is de kritische pers van weleer?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @KH-redactie:
  Foute beslissingen nemen is iets heel anders dan heulen met de nazi's.

  UIt Wikipedia:
  Mit brennender Sorge (German for "With burning Concern,") is a Roman Catholic Church encyclical of Pope Pius XI, published on March 10, 1937 (but bearing a date of Passion Sunday, March 14). The encyclical criticized Nazism, listed breaches of an agreement signed with the Church and condemned antisemitism. Drafted by the future Pope Pius XII, who was in Munich at the time of Hitler's Beer Hall Putsch[1], it warned Catholics that the growing Nazi ideology, which exalted one race over all others, was incompatible with Christianity. Pius XI himself in more explicit terms had elsewhere condemned anti-semitism.[2]
  The encyclical was written in German and not the usual Latin of official Roman Catholic Church documents. It was addressed to German bishops and was read in all parish churches of Germany. Pope Pius XI credited its creation and writing to the Cardinal Secretary of State, Eugenio Cardinal Pacelli, who later became Pope Pius XII. There was no pre-announcement of the encyclical, and its distribution was kept secret in an attempt to ensure the unhindered public reading of its contents in all the Catholic Churches of Germany.
  This encyclical condemned particularly the paganism of the national-socialism ideology, the myth of race and blood, and the fallacy of their conception of God.

  Het is een gevaarlijke gedachte, afkomstig uit de meest stompzinnige linkse hoek, dat de katholieken Hitler steunden. Niet meer doen en liefst rectificeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Roel,
  Enerzijds wens ik hier aan te stippen dat Wikipedia allerminst een betrouwbare bron is. Integendeel zelfs, Wikipedia is soms het vehikel bij uitstek om de geschiedenis te "herschrijven".
  Anderzijds wil ik onderstrepen dat ik absoluut NIET heb veralgemeend. Want als ik schrijf dat wijlen Pius XII heulde met de nazi's, dan betekent dat geenszins dat alle katholieken sympathiseerden met het bruin gedachtengoed.
  BC

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste fluisteraars,
  Als ik de encycliek "Mit Brennender Sorge" lees, die uiteraard in mijn bezit heb, valt het op dat er nergens "nazi's" staat, maar wel "de anderen".
  Het is inderdaad waar dat deze Encycliek vrij is gegeven op passie zondag 14-03-1937 midden in het sterkste nazi periode. De "anderen" kunnen inderdaad de "nazi's" zijn maar ook anderen "anderen" zijn. Je kan met zulk een brief alle kanten uit. Het is ook waar dat het speciaal geschreven is voor het Duitse volk. Waarom enkele voor het Duitse volk?
  Wel.
  Twee dagen nadat de encycliek "Mit Brennender Sorge" vrij werd gegeven 19-03-1937 op het feest van H. Jozef patroon der universele Kerk verscheen een volgende encycliek in Rome " Divini Redemptoris" Over het godlooze communisme. Naar mijn bescheiden mening brandt hier de lamp.
  Waarom?
  In deze encycliek wordt wel het kind bij de naam genoemd. Je ziet hier de hoofdstukken zoals " De houding der kerk tegenover het communisme" "Leer en vruchten van het communisme", onderkopjes zoals, "Een valsch ideaal" "Het evolutionistische materialisme van Marx"
  Ik wil u allen niet alle hoofdstukken en onderkopjes opsommen, maar een zinsnede wil ik jullie niet onthouden uit het onderkopje De Katholieke actie, nr. 65 en 66: 65. "Aldus voorbereide en onderrichte strijders voor de Katholieke Actie zijn de voornaamste en eerste apostelen onder hun medearbeiders en zij zijn tevens ook de meest aangewezen helpers van den priesters bij het verspreiden van het licht der waarheid en geestelijke ellende in al die kringen welke den arbeid der priesters van God weigeren of door ingeworteld vooroordeel tegen de geestelijkheid of ten gevolge van een beklagenswaardige religieuze apathie. Op deze wijze werkt men mede, onder de leiding van bijzonder ervaren priesters, aan de zielzorg voor de werkende klasse, welke Ons zoozeer aan het hart ligt, als het geschiktste middel om deze, Ons bijzonder dierbare kinderen te behoeden voor de communistische valstrikken.
  66. Buiten dit persoonlijk apostolaat, dat vaak verborgen doch buitengewoon nuttig en effectvol is, heeft de Katholieke Actie tot taak mondeling en schriftelijk de fundamentele principes te propageeren, welke dienen tot den opbouw van een Christelijke sociale orde, zooals deze blijken uit de Pauselijke documenten."
  Waren zulke Katholieke Acties niet medeverantwoordelijk voor, hier in ons Belgenland, bij de oproep te strijden tegen de bolsjewieken gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij veel jonge mannen optrokken om deze communisten te verdelgen?
  Wel beste fluisteraars, zulke gedachten en duidelijk uitspraken zoals “kind bij de naam noemen” lees ik helaas niet in het encycliek “Mit Brennender Sorge”. Zou niet kunnen zijn dat de “anderen” wel eens de communisten zijn waar tegen de strijd moet worden opgenomen. Wie zal het zeggen? Maar wat wel zeker is dat na de Tweede Wereldoorlog” via het Vaticaan heel wat Nazi kopstukken verdwenen naar Paraguay, Venezuela, Argentinië door een groep die Odessa noemde.

  Ter verduidelijking:
  Ik behoor aan geen politieke groep toe en beschouw dit wereldtoneel van een afstaand toe en verheig me op het komende.
  EmRob

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ok ok beste lezers, maar laat ons nu tot het feitelijke onderwerp terugkeren, met name de politiek geïnspireerde toekenning van de Nobelprijs van de Vrede aan een diplomaat die bekendstaat als een bijzonder corrupt individu!

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...