zondag 26 augustus 2012

The Evil of our Time

Islam_Evil_of_Our_Time.jpg


_

10 opmerkingen:

 1. Ik geloof niet in de duivel, maar als symbool van het kwaad functioneert hij perfect.

  Maar wat is het kwaad nu precies? Dat is de omgekeerde waarheid in het bestaan van de mens. Rood is de kleur voor de liefde. Nee zegt de religie van het kwaad, die is groen. Er gaat niets buiten een hond als huisdier. Geen trouwere kameraad denkbaar. Nee, zegt het kwaad, een hond deugt niet, hij is onrein. Net zoals een vrouw die menstrueert. Ook zij deugt niet en is onrein vanwege haar bloed. Niet aanraken dus!

  Even nadenken. Ik kan zo natuurlijk nog even doorgaan, maar . . . is het kwaad - de islam - dan zelf niet onrein? JAZEKER! Want iedere moslim is als satan geboren. Onrein in het bloed van zijn onreine moeder.

  Moslims moet je dus mijden als de pest. Als de duivel in eigen persoon. Helaas denken politici daar anders over. Omdat ze misschien toevallig familie van satan zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Islam betekent oorlog, vervolging en dood......http://szrzlj3.blogspot.nl/2012/08/uk-muslim-leader-islam-not-religion-of.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jullie moeten de islam niet, hé jongens... Ik beken, ik ook niet.

  En met reden hoor, er zijn meer soliede argumenten om de islam te verwerpen dan dat er sterren aan het firmament staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Kafir Harby:Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Overal waar de islamitische wereld andere beschavingen raakt, zijn er gespannen verhoudingen. Een reis langs de randen van de islamitische wereld is een reis langs conflicthaarden. Vanaf het kruidvat van de Balkan, via de brandhaard op de Kaukasus gaat het dan naar China waar het centrale gezag en moslims recent weer botsten. In India staan hindoes en moslims elkaar regelmatig naar het leven. In Thailand zijn er gewelddadige confrontaties tussen moslims en de boeddhistische meerderheid. Op de overwegend katholieke Filippijnen vechten moslimgroepen voor een onafhankelijke moslimstaat en op de Indonesische eilanden Ambon en Sulawesi is er geweld tussen christenen en moslims. In Afrika zijn er scherpe tegenstellingen tussen het islamitische Noorden van Soedan en Nigeria en het christelijke Zuiden.Wie nu slaapt wordt straks wakker in een kooi.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja Max, je hebt 100% gelijk. De islam duldt geen andere culturen of religies. Islam is "ikke ikke ikke en de rest zal stikken".

   Maar de Linkse Rukkers in het Westen zijn nog niet wakker, of willen niet ontwaken voor deze realiteit.

   Ik vrees daarom dat de burgeroorlogen er zitten aan te komen. Het bloed zal als beken door de straten stromen in en om de ontelbare enclaves in Eurabia.

   Verwijderen
  2. Anathematic Action10 september 2012 om 16:40

   De essentie van de Islam begint bij het begrip Tawhid. Tawhid betekent "éénnmaken" en veronderstelt dat Allah de enige richtinggevende transcendente norm is. En die geldt per definitie voor iedereen op deze planeet. Allah is maw een absolute, onveranderlijke, volledig statische metafysische norm die alles omvat dat van mensen "morele" wezens maakt. Dat betekent dat Tawhid om te beginnen niet alleen een universeel gegeven is, geldig voor iedereen, maar bovendien ook dat het niet gebonden is aan specifieke culturen, naties, ethniciteiten of iets anders dat ervoor zorgt dat mensen tov mekaar onderscheid maken. Concreet gesproken betekent dat dan ook dat Allah als bindend principe, niet kan onderworpen zijn aan de wetten, normen, zeden of gewoonten van specifieke naties, ethniciteiten of lokale culturen e.d. Moslims hebben zich per definitie ééngemaakt (althans dat geloven ze hoewel ze zelf nog voldoende redenen aanhalen om mekaar om zeep te helpen) onder de universele principes van Tawhid en beschouwen zichzelf dus als moreel hoogstaande wezens, in tegenstelling dus tot alle niet-moslims. De kafir is per definitie immoreel, omdat hij die metafysische norm niet wil aanvaarden als richtinggevend voor zijn eigen leven.

   En dat is per definitie de reden waarom Islam niet in onze samenleving kan worden geïntegreerd: Allah staat boven iedereen, zowel moslims als niet-moslims. Elke wet, gebonden aan lokale cultuur, is per definitie ongeldig en gaat in tegen de universalistische aard van de Islam, die totale onderwerping vereist aan Allah als absolute metafysische norm.

   Zie ook: http://tundratabloids.com/2012/02/r-e-s-p-e-c-t-islam-demands-it-but-never-gives-it.html

   Verwijderen
  3. Je vat het mooi samen AA, well done.

   Verwijderen
  4. Anathematic Action12 september 2012 om 19:28

   Uiteindelijk is dat ook de belangrijkste reden waarom in een beschaafde samenleving verschillende filosofische visies mbt mens en maatschappij wel kunnen onderworpen worden aan een burgerrechten model dat in essentie seculier is en iedereen gelijk behandelt. In onze samenleving ziet iedereen (behalve moslims, tenzij ze er misbruik van willen maken) meteen het nut in van wetgeving die door standaardisering en uitfilteren van het religieuze aspect gelijke rechten garandeert, en op die manier pluralisme in de samenleving behoudt. Het uitgangspunt van de Islam echter stelt eenvoudigweg dat het eigen gestandaardiseerd recht niet kan los worden gekoppeld van zijn moreel-religieuze azijnpissende karakter waardoor het automatisch de onderwerping van filosofische diversiteit afdwingt, tot die geleidelijk helemaal door dwang van de kaart wordt geveegd. Islam stelt dus per definitie dat mensen ongelijk behandeld moeten worden, want alle niet-moslims zijn onder dat "wettelijk" kader vervuilers van de norm, wezens die immoraliteit uitademen bij al hetgeen ze doen.

   Het is geen toeval dat Europa geleidelijk aan is geëvolueerd tot het model van scheiding tussen kerk en staat. Wat vandaag voor de Islam geldt gold tot het begin van de 16e eeuw even goed voor het Katholicisme in onze contreien, dat tot dan toe het monopolie bezat om te bepalen wat "zuivere Christelijkheid" was. Al wie zich daartegen verzette was per definitie een ketter, en dus een vervuiler van de Christelijke (rooms-katholieke) norm. Het is echter dankzij de miljoenen mensen die gestorven zijn om dat monopolie te doorbreken, dat we collectief zo moe werden van oorlog in Europa, dat de noodzaak uiteindelijk ontstond om kerk en staat van mekaar te scheiden. Dit was dus noodzakelijk voor het beschavingsniveau. Wettelijk moet er dus neutraliteit zijn tov het individu, of de samenleving blijft instabiel en continu in oorlog door facties die met getrokken messen tegenover elkaar staan.

   Dat vooral linkse idioten willen tornen aan het geseculariseerde neutraliteitsprincipe in de openbare ruimte, zegt mij dat die debielen de geschiedenis van ons eigen continent niet kennen, en dat ze bovendien ook niet begrijpen dat ze met vuur aan het spelen zijn. En dus moeten wij, gewone mensen volgens dat idiote en zelfdestructieve experiment van PC links, "er maar mee leren leven", zogezegd, dat voor autochtonen en niet-moslims de scheiding WEL moet gelden, maar voor de Islam, dat er zich op geen enkele manier aan wil onderwerpen en het zelfs omver wil werpen, niet !

   En daar krijg ik het van ! GVD

   Verwijderen
 5. Europa is zwanger van de islam. Op een dag zal Europa bevallen van een islamitische staat.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...