zaterdag 3 september 2011

Ik ben een overtuigde islamofoob!


"Islamofobie" is het nieuwe vehikel dat de links-progressieve krachten in het Westen aanwenden om alle kritiek op deze barbaarse ideologie in de kiem te smoren.

Gefinancierd door biljoenen petro-dollars van Saudi's, alsook links-progressieve fascisten als Georges Soros (zie foto), heeft progressief links zich heel opportunistisch geliëerd met de islamitische Ummah (wereldgemeenschap) om samen een nieuwe fascistoïde wereldorde tot stand te brengen.

Het eerste slachtoffer is de vrijheid van meningsuiting. Het zet de poorten naar de hel op een kier.

Wat betekent "islamofobie", waar staat het voor?

Volgens een courante definitie betekent islamofobie "een onredelijke angst voor de islam".

Is de term legitiem, gebaseerd op werkelijkheid, of slechts een instrument van linkse propagandisten en apologeten van de islam?

Naar onze bevindingen is de term "islamofobie" een aanfluiting van de realiteit.

Immers, de angst die wakkere westerlingen koesteren voor de islam is niet onredelijk, maar gebaseerd op 1400 jaar ervaring met deze barbaarse ideologie.

Overal ter wereld, in élk land waar de islam zich door verovering, intimidatie en geweld heeft genesteld, heeft de plaatselijke cultuur en dus de beschaving moeten wijken voor barbarij, voor discriminatie en onderdrukking van niet-islamieten, vrouwen, Joden...

Hier één voorbeeld uit een eindeloze reeks: Indonesia: Ministry of health approves "guidelines" for female genital mutilation.

De islam heeft deze wereld nog nooit iets goeds gebracht. De positieve verhaaltjes - gelijk dat over Andalousië - zijn niet meer dan verdraaiingen van de werkelijkheid. Maar als het over de islam gaat, zijn redelijkheid en werkelijkheid meestal ver zoek.

SorosSatan.jpg
(foto: Georges Soros, links-progressieve satan en financier van een nieuwe fascistoïde wereldorde)
Vandaag de dag zijn de links-progressieve elites, met Sheik Obambi en miljardair Soros op kop, in het offensief.

Doelstelling is om via het OIC (Organization of the Islamic Cooperation, die 56 islamitische landen overkoepelt) een resolutie gestemd te krijgen in de Verenigde Naties die islamofobie gelijk moet stellen met racisme...

Elke nochtans gerechtvaardigde kritiek op de islam zou dan onwettelijk worden, met alle gevolgen vandien.

Het wordt hoog tijd voor een krachtig weerwoord, misschien wel een revolutie in het Westen. Wij moeten onze beschaving met hand en tand verdedigen, want het gaat momenteel de kreeftengang.

Islamofobie hoort synoniem te zijn van "gerechtvaardigde aversie jegens de islam".

In die zin ben ik EEN FIERE ISLAMOFOOB en zal dat ook van de daken blijven schreeuwen. Daar zullen geen duizend VN-resoluties iets aan kunnen veranderen.

Hier tenslotte nog een must-read: Islamophobia: Thoughtcrime of the Totalitarian Future .
.

5 opmerkingen:

 1. Er zijn zieke geesten die islamofobie toewijten aan Israel.

  Volgend fragment komt uit een rectn artikel op de blog van Willy Vandamma, linkse idioot bij uistek:

  ... "Israël wil verhinderen dat er in Europa of de VS enig begrip of sympathie zou kunnen ontstaan voor de Palestijnen en de Arabieren die dagelijks het slachtoffer zijn van de Israëlische terreur, racisme en gebiedsroof. Daarom heeft het zich de voorbije tien jaar naadloos geënt op het al bestaande maar toen nog beperkte racisme in Europa tegen moslims.

  Het zag – terecht – hierin een droomkans om haar doelstellingen te bereiken. De creatie van een zuiver Joodse heilstaat in Groot-Israël en dat betekent ook de verovering van delen van het huidige Jordanië. Naast dan het wegjagen of uitroeien van de overgebleven Palestijnen. Een voorproef kregen we in 1948. En dat kan mits men in Europa en de VS bereid is dat te steunen. En dat wordt makkelijker als men al die mensen in het Midden-Oosten hier ziet als criminelen. Vandaar.

  Daarom zijn zionisten wereldwijd zo actief in het verspreiden van de islamofobie. Het is geen toeval dat zionisten als Wilders, Barnard, Doornaert en vader en zoon Van Rooy zo fanatiek zijn. De islam en moslims zijn voor vader en zoon Van Rooy criminelen. En ze halen hun mosterd in Israël. Daar in Israël ligt het grootste probleem, de basis voor de vloedgolf van racisme die Europa overspoelt." ...

  Klassiek islamdiscours: de joden zijn de schuld !!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens het Center for American Progress is er de afgelopen 10 jaar 42 miljoen dollar geïnvesteerd in het avanceren van "islamofobie"

  Ongetwijfeld een schijntje vergeleken bij wat er geïnvesteerd is in... islamofilie !

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Anathematic Action4 september 2011 om 17:52

  Feit dat het etiketje fobie erop dient geplakt te worden heeft uiteraard alles te maken met de knee-jerk reaction van PC idioten om alles wat naar gefundeerde kritiek zweemt als fundamenteel irrationeel af te doen. Helaas, wie PC is, begrijpt echter niet goed dat op die manier de problemen die bestaan zélf een "irrationeel" gevolg hebben:
  1) de zelfgenoegzame, irrationele, gemakzuchtige en zelfdestructieve impliciete veronderstelling dat Westerse waarden vanzelf zullen overleven, en dat anderen op deze planeet vroeg of laat uit eigen beweging zich het nut ervan vanzelf eigen zullen maken, hoe lang dat ook mag duren.
  2) wat leidt tot een maatschappij die op twee snelheden werkt: echte beschavingen moeten vandaag de dag dan maar tolereren dat er een soort parallelle non-beschaving bestaat in die samenlevingen die zichzelf voor de gek houden, tot het probleem zich "vanzelf zou oplossen", wat niet gebeurt.
  3) wat ertoe leidt dat PC/MC elites problemen uit de weg gaan die verband houden met die non-beschaving, wat uiteraard het geïsoleerde gemeenschapsgevoel van die minderheid versterkt. Daardoor conditioneert de politiek de spreekwoordelijke hond van Pavlov, die meteen ziet dat voor hen alles toegelaten is
  4) wat PC-logisch ertoe leidt dat immigratiebeleid, justitie en politietaken aan die realiteit worden aangepast, en het ongenoegen van de autochtone bevolking onderhuids op langere termijn begint te koken en de samenleving onvermijdelijk gepolariseerd geraakt.
  5) de kloof tussen autochtonen enerzijds en politiek in het algemeen + allochtonen anderzijds zal eerder TOENEMEN, wat niet de bedoeling is van PC, maar wat wel ironisch genoeg de instrumenteel-rationele uitwerking ervan zal zijn.

  De uitgangspunten die ik hanteer zijn louter psychologisch van aard. Bij PC/MC's draait alles zogenaamd om "wat ethisch verantwoord is", inclusief vasthouden aan het universalistisch "de hand reiken naar alle andere culturen op deze planeet", ook als daardoor het Westers samenlevingsmodel totaal disfunctioneel wordt, wat allesbehalve rationeel is !

  Politieke correctheid poneert zijn stellingen alsof het een rationele uitwerking zal hebben wanneer iedereen zich eraan zal houden, maar begrijpt niet dat de gevolgen ervan rationeel zijn op een manier die ze niet willen begrijpen, waardoor de rationele logica van de samenleving een irrationeel etiket krijgt opgeplakt. Maar dat zal hun gezicht niet redden op lange termijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anathematic Action7 september 2011 om 14:26

  De psychologische dynamiek van de samenleving als geheel toont dat politieke correctheid objectief aantoonbare nadelige effecten heeft, zelfs veel meer dan een samenleving kan verdragen op lange termijn. Wanneer een niet-PC hypothese kan gelinkt worden aan die objectieve vaststelling, dan spreken we van een rationeel uitgangspunt, en niet langer van een "uit de lucht geplukte veronderstelling". Oorzaak en reeël gevolg hebben een direct verband met elkaar. Er moet slechts naar de gevolgen gekeken worden om dat te bevestigen: falend immigratiebeleid, straffeloosheid, uitholling van de sociale zekerheid, algemeen dweilen met de kraan open,...enz.

  PC poneert dat multiculturalisme alleen maar zegeningen inhoudt voor de samenleving, maar dit kan op geen enkele manier aantoonbaar worden gemaakt. PC gaat dus uit van een "veronderstelde logica/rationaliteit" die niet gebaseerd is op een concreet aantoonbaar, reëel inzicht, maar enkel op wensvoorstellingen mbt de samenleving in zijn geheel. Wat multiculturalisten aldus rationeel noemen en vinden van zichzelf is diametraal tegengesteld aan ECHTE rationaliteit. Waardoor de realiteit op zijn kop gedraaid wordt: de uit de lucht geplukte veronderstelling wordt als enige vorm van rationaliteit voorgesteld, de echte (en dus aantoonbare) rationaliteit krijgt het etiket irrationeel opgeplakt. De zuiver rationele gevolgen van PC, die per definitie disfunctioneel zijn voor de samenleving, ontkrachten vanzelf de niet-verifieerbare theorie van PC/MC, want die is op niets gebaseerd.

  Op die manier is de cirkel rond. Wanneer de realiteit de uit de lucht geplukte theorie ontkracht, dan is het PC gesproken "logisch" dat de gevolgen voor de samenleving moeten worden genegeerd. Wat rationeel is in het algemeen wordt bestempeld als irrationeel en vice versa. PC is geen coherente doctrine over mens en maatschappij, het is slechts een manier om de eigen irrationaliteit van multiculturalisten mee toe te dekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de  regeringen in Europa la jaren alsof er niets aan de hand is.Eeuwenlang heeft islam grote delen van Europa gecontroleerd. Spanje, Portugal, de Balkan, stukken van Zwitserland en Oostenrijk… Die tijd komt nu terug.
   

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...