woensdag 31 augustus 2011

Stop de Barbarij !

Suikerfeest.jpg

Minderjarige meisjes verplichten een schotelvod te dragen is misdadig, onmenselijk, onwenselijk.
Dit gaat meestal hand in hand met gruwelijke besnijdenissen en eindigt al te dikwijls in eremoorden. Strenge wetgeving, controle op naleving en zware sanctioneringen zijn hier op hun plaats. Er mogen ook absoluut geen uitzonderingen of aparte regels gelden voor islamieten. Politiekers, neem uw verantwoordelijkheid op. Want ooit zal het volk u op het matje roepen!

9 opmerkingen:

 1. Anathematic Action31 augustus 2011 om 17:52

  Ik hoor hier duidelijk de frustratie aan het woord komen mbt iets dat ik de vorige keer al aan de orde heb gesteld. Namelijk de nefaste invloed van PC politiek op de werking van de politiediensten. Ik merk de laatste tijd vooral op Amerikaanse blogs een soort hoerastemming op om het Franse en Belgische burqa verbod te bewieroken, en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die wordt ingegeven door de naïeve veronderstelling dat de betrokken politiediensten in die landen ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid ernstig zullen nemen. En dat dus de pervasieve invloed van PC op de politie geen invloed zou hebben.
  Nochtans, als de toenemende tendens tot salafiseren van allochtone wijken indicatief is, dan ziet het er wat mij betreft niet naar uit dat de niet-naleving van het burqa verbod ook concreet zal kunnen afgedwongen worden door het opleggen van sancties, als de politie daar geen toegang krijgt. En dit probleem zal volgens mij ook veralgemenen naar buiten die wijken. Heb ik trouwens geen vrouwen in burqa gezien toen Rachid Nekkaz de boetes wou betalen in hun naam ? Ik heb toen geen politie gezien op het nieuws, voor zover ik mij herinner. En volgens mij waren ze ook met burqa en al de rechtszaal binnen gewandeld.

  Dat zegt volgens mij ruimschoots genoeg over hoe sterk we moeten rekenen op de afdwingbaarheid van de wetten die we erdoor jagen in dit land. Totaal niet, maw. Het zal niet helpen een wet te stemmen in dat verband als je toelaat dat mensen die lopen te schenden op het moment dat ze hun niet-naleving ervan willen aanvechten bij justitie.

  Op die manier geef je de boodschap dat die wet alleen maar een hoop flauwekul is, een princiepskwestie waar verder geen gevolg aan gegeven wordt ! Politieke correctheid is dus leuk voor de galerij, aan de ene kant het reveil van moderne humanistische waarden propageren door effe een wet erdoor te rammen, aan de andere kant impliciet het status quo behouden door er concreet niks mee te doen, dan kan je tenminste niet onder vuur komen te liggen omdat je een racist zou zijn in de ogen van ultra-PC's !

  Zielig ! En ook typisch voor een apenland als België !

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ AA
  Ik deel je pessimisme. Wij worden beduveld waar we zelf bij staan.

  De georchestreerde influx van islamieten draait op volle toeren en de schaamteloosheid is grenzenloos als het erop aankomt de bevolking correct voor te lichten.

  Blijkt nu officiëel dat nog geen 5% van de Marokkanen geïnteresseerd is in een job, dan wel een uitkering. Met de tienduizenden stromen ze jaarlijks het land binnen zodat de gewone mensen langer zullen moeten werken en nog meer zullen moeten inleveren om dit profitariaat te financieren.

  Maar de gewone man slaapt verder. Of beter, hij doet zich tegoed aan brood en spelen, terwijl zijn toekomst en die van zijn kinderen wordt gehypothekeerd.

  Overmorgen vindt in Berlijn een anti-jihad conferentie plaats, met deelname van René Stadtewitz, Geert Wilders en Oskar Freysinger. Ook de meest beslagen islamkenner Robert Spencer was genodigd, maar heeft moeten afzeggen wegens ziekte.

  Hij had een toespraak voorzien om de schandelijke laksheid van overheden en media aan de kaak te stellen met betrekking tot de stille implementatie van de sharia in zowat alle Westerse landen.

  Ik geef hier de link naar de volledige tekst: http://networkedblogs.com/mrd0b

  Het is nu vijf voor twaalf. Het wordt buigen voor de islam of burgeroorlog.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gisteren, bij de opening van het Gerechtelijk Jaar, doen de magistraten sterke uitspraken gericht tot de lakse politiekers van dit land.

  Yves Liégeois, procureur-generaal bij het arbeidshof in Antwerpen, haalde in zijn mercuriale zwaar uit naar het politiek immobilisme waardoor bepaalde maatschappelijke problemen volkomen onbeheersbaar dreigen te worden. Hij focuste daarbij vooral op het migratie- en asielbeleid en de weerslag ervan op de sociale zekerheid. "Duizend-en-een achterpoorten en zwarte gaten in de wetgeving maken het mogelijk de staat leeg te zuigen ten nadele van elke burger."
  Het huidige migratie- en asielbeleid zet de sociale zekerheid zwaar onder druk. Liégeois gaf tijdens zijn toespraak het woord aan advocaat-generaal Piet Van Den Bon die daar dieper op in ging. "Binnen de huidige wettelijke context is het voor een vreemde burger perfect mogelijk om na één dag werken of, erger nog, tegen betaling voor een fictieve inschrijving, aanspraak te maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen", zei Van Den Bon.

  Hier hoeft verder geen tekening bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anathematic Action2 september 2011 om 13:53

  In feite wisten we dat al veel langer dan vandaag, maar door PC krijgen de zelfverklaarde elites de neiging om de bewustwording daarvan zoveel mogelijk uit te stellen, tot het probleem niet veel langer kan worden genegeerd. En wat mij betreft is ook de Belgische ziekte daar de oorzaak van: zonder nadenken wetten stemmen, en dan de verantwoordelijkheid ontlopen als de gevolgen ervan in het gezicht van de beleidsmakers ontploffen. Want wat zie ik gebeuren ? Dat Tsjeefaan de Clerck zijn morele verontwaardiging zit uit te schruwelen dat nu ook justitie zélf het probleem durft te onderkennen. Om vervolgens er fijntjes op te wijzen dat hij daar zelf al lang (hersenschimmige) gesprekken over heeft zitten voeren. Een veel beter bewijs van paniekvoetbal bestaat er niet in mijn ogen. Voogdijministers van Sociale Zaken of Justitie doen niets aan de wantoestanden, komen dan periodiek voor de media beweren dat een en ander in voorbereiding is achter de schermen, terwijl er niets gebeurt, en denken dat daarmee de boel gesust wordt op langere termijn.

  En dat terwijl OCMW's en andere sociale instellingen die zaken steeds meer zélf aan het licht laten komen. En nog gebeurt er niks anders op politiek niveau dan wat wollige prietpraat verkopen om het eigen gezicht te redden. Je kan hier gerust spreken van een soort politiek incorrect keerpunt, als zelfs de procureur-generaal bij het arbeidshof in Antwerpen de uitholling van de sociale zekerheid openbaar wil aanklagen ! Concreet, met de politici die we hebben, zal er niks veranderen echter, zoveel is duidelijk...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @AA
  Ergo: tijd voor een revolutie in het Westen. Tijd om de augiasstal te reinigen van opportunisten, machtswellustelingen en inerte politici.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ongeloofelijk jullie domheid...
  Lees eerst de Koran voordat je het oordeelt..
  Ga eerst ECHT met moslims om voordat je ze allemaal in een hokje zit..
  Het is makkelijk om mensen de schuld te geven maar er echt onderzoek naar doen.. nee.. we luisteren gewoon liever naar de media die jullie hoofd vol stampt met onzin die ze zelf niet eens begrijpen laat staan jullie..
  Jullie klinken als Hitler. Erg wat ik zeg? Kijk eens naar wat jullie zeggen en vergelijk dit eens met wat Hitler zij. Een goede tip, kijk hoe Hitler's leven eindigde!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @anoniem
  Uw prietpraat maakt geen indruk. Islamisten hebben de gewoonte de zaken op hun kop te zetten.

  Islam staat synoniem van ISLAMO-NAZISME.

  Het zijn niet de mensen die waarschuwen voor de barbarij van deze nepgodsdienst die gevaarlijk zijn, het zijn de moslims die de islamisten laten begaan, de zwijgende meerderheid die angst heeft als murtad of afvallige te worden gebrandmerkt.

  Deze wereld moet worden bevrijd van deze barbarij. De islam moet worden begraven in de nevelen van de tijd en heeft geen plaats in de moderne wereld.

  De Arabische revolutie bijvoorbeeld is niets anders dan het aan de macht brengen van de Moslim Broederschap. Dit genootschap van schijnheilige en gewetenloze islamo-nazisten zal het Midden-Oosten in complete duisternis hullen.

  Dat zal het begin zijn van de langverwachte reveil in het Westen. Dat zal het begin zijn van een échte respons op de oorlogszucht van de islam. Beter laat dan nooit.

  Uiteindelijk zullen de vrijheidslievende en beschaafde mensen deze oorlog winnen, de clash tussen de beschaafde wereld en de barbarij (lees islam).

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Anathematic Action14 september 2011 om 14:00

  @KH

  I wou even je aandacht vestigen op het volgende. Ik lees nogal geregeld boeken over Oudheidkunde, meer bepaald Mesopotamië. Tijden geleden las ik een paar keer uit verschillende bronnen dat het sluieren van vrouwen in wezen een praktijk is die stamt uit de Midden-Assyrische periode, op grond van specifieke Midden-Assyrische wetgeving. Speciaal van belang daarin is alle wetgeving die betrekking heeft op het sluieren van vrouwen als teken dat de vrouw bezit is van de man. Bovendien ook wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen eerbare vrouwen, die gesluierd MOETEN gaan, en vrouwen met een slavenstatus of prostituees, die NIET gesluierd MOGEN gaan !

  Er zijn opvallend veel overeenkomsten te vinden tussen de Midden-Assyrische wetgeving en de Sharia van vandaag mbt alle aspecten die de lagere status van vrouwen benadrukken. Aangezien het er wat veel zijn om op te noemen, had ik een google zoekopdracht uitgevoerd "Middle Assyrian Law", en daaruit heb ik een aantal zeer relevante links gevonden, inclusief een academisch werk, waarvan de inhoud deels kan gelezen worden, "Women, Crime, and Punishment in Ancient Law and Society: The ancient Near East" Door Elisabeth Meier Tetlow.

  Hieronder ga ik de nuttigste links weergeven die ik gevonden heb.

  http://books.google.be/books?id=ONkJ_Rj1SS8C&pg=PA141&lpg=PA141&dq=middle+Assyrian+law&source=bl&ots=ZcWZJMVJNr&sig=AmFM4NF8IKtr2o5zs1tsJSAJVDU&hl=nl&ei=OJBwTrjKKIGM-wblreScCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwADgK#v=onepage&q=middle%20Assyrian%20law&f=false
  http://www.assyrianvoice.net/forum/index.php?topic=16767.5;wap2

  De zoekopdracht zelf kan nog andere resultaten opleveren, natuurlijk, maar ik kan onmogelijk alles gaan lezen momenteel.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Anathematic Action14 september 2011 om 14:19

  Er zijn twee dingen die mij hieraan speciaal interesseren:

  1) PC/MC's proberen vaak kritiek op de Islam af te weren door botweg te stellen dat "Islam de tijd nodig heeft om geleidelijk te evolueren". Mijn stelling is, op grond van wat ik lees, dat dit onhoudbaar is wanneer de Islam aspecten van Assyrische wetgeving ongewijzigd incorporeert die dateren van 1300 tot 1000 v.Chr. ongeveer.

  Islamitische wetgeving is maw veel ouder dan de Islam zelf. Als we alles bij elkaar tellen, dan is het duidelijk dat de Islam niet in staat is zichzelf te hervormen, omdat het pre-Islamitische wetgeving heeft opgenomen die al meer dan 3 millennia oud is !

  2) De conclusie die ik daaruit trek is volgens mij nog steeds geen algemeen inzicht binnen de Islam-kritische gemeenschap. Het zou nochtans nuttig kunnen zijn, al was het maar om te benadrukken dat de Islam ver achterop hinkt op de echte beschavingen van vandaag, plus dat de ze zgn godsdienst een samenlevingsmodel propageert dat inherent statisch en onveranderlijk is sinds de oudheid. Op grond van die bedenkingen zou het veel gemakkelijker kunnen worden om in debat met PC/MC's een paar mythes omver te halen, nl dat Islam een relatief jonge godsdienst is die tijd nodig heeft om te evolueren.

  Alleen op die manier kunnen we volgens mij effectief benadrukken dat de schending van mensenrechten en ongelijkheid van vrouwen in de Islam geen plaats heeft in de 21e eeuw.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...