donderdag 10 april 2008

De Naïviteit regeert in Nederland...


Vanuit Nederland bereikt ons het bericht dat op het congres "Misdadigers van Morgen" een onderzoek van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit werd voorgesteld en geduid. Uit dit onderzoek blijkt dat allochtone kinderen (lees Marokkanen en in mindere mate Antillianen) in de leeftijdscategorie "tot 12 jaar" véél te sterk aanwezig zijn in de statistieken van jeugdcriminaliteit in Nederland. Uit hetgeen is bekend gemaakt aan de buitenwereld leren we dat harde cijfers weliswaar ontbreken, maar dat die conclusie toch kan worden getrokken "omdat 58 procent van de veroordeelde jongeren tussen twaalf en achttien bestaat uit allochtonen, en de onderzoekers er bijgevolg van uitgaan dat in de categorie "tot 12 jaar" de allochtonen met ernstige gedragsstoornissen en crimineel gedrag dus ook héél sterk vertegenwoordigd zijn". In totaal zou Nederland ruim 131.000 criminele kinderen tellen, een aantal dat in werkelijkheid veel hoger ligt omdat over dit onderwerp een politiek correcte "mantel der stilte" ligt. Meer details uit het onderzoek zullen de komende dagen bekend worden, maar laat ons intussen toch onderstrepen dat hier opnieuw het bewijs wordt geleverd dat politiek onvermogen en capitulatie voor het dogma van de "multicultuur" een bedreiging vormen voor onze democratische instellingen. Het is ongehoord dat de Nederlandse overheid in deze materie ter plaatse blijft trappelen in een "onderzoeksfase", en kennelijk nog steeds research doet naar een fenomeen dat al véle jaren klip en klaar bekend is bij wetsdienaars, straatmonitoren en sociologen en bovendien ook talloze keren is aangeklaagd door modale Nederlanders die in of rond probleemwijken wonen en direct last ondervinden van jeugdige pestkoppen en boefjes. Als we bovendien weten dat het gros van die pubercriminaliteit, vooral gepleegd door berbertjes, niet eens wordt aangegeven ("wat heeft dàt voor zin, mijnheer?") en in de statistieken heel wat genaturaliseerde allochtonen niet eens worden opgenomen, kunnen we zonder (duur) onderzoek concluderen dat Nederland (en bij uitbreiding alle Westerse landen) op een vulkaan zit, terwijl de overheid "de boel bij mekaar papt" en de andere kant op kijkt. Naïviteit aan de macht in Nederland? Wat anders gedacht van het voorstel van justitieminister Hirsch Ballin om een landelijke registratie van "twaalfminners" in te voeren waarbij artsen en onderwijzers moeten melden wanneer bepaalde kinderen crimineel gedrag vertonen. Alsof artsen en leraren hier warm voor lopen... En om wat mee te doen? Een volgend onderzoek? Al wat wij dienen te weten om tot actie over te gaan is allang geweten. Alle heilige huisjes waar een "grove borstel" door moet zijn gekend. Waar Nederland en bij uitbreiding de buurlanden urgent nood aan hebben is directe actie. Nu, vandaag, sofort. En liefst actie met een hoog schokgehalte. Een beleid van de "ijzeren vuist", want dàt is aan het eind van de rit het enige beleid waar allochtone pestaapjes nog respect voor tonen. Voor deze conclusie heb je onderzoek noch glazen bol nodig.

3 opmerkingen:

 1. Mijn pa en ma zeggen maar toe "hier komt oorlog van" en ik moet ze op den duur nog gelijk gaan geven!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hopelijk worden ze hier ooit wakker... Allicht wanneer het al te laat is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Waar wij gaan en staan moeten wij ons ook aanpassen aan de wetten van de maatschappij, zij die dit niet doen moeten eruit...

  Er is veel kaf onder 't koren.

  Bijbel, Matth. 3, 12; Luc. 3, 17.


  "Cathasaigh de Kelt"

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...