zondag 30 maart 2008

Wilders in De Laffe Landen


Geert Wilders, voorzitter van de Partij voor de Vrijheid en kennelijk de enige smaakmaker op de politieke scène in Nederland, heeft op donderdag 27 maart 2008 om 19 uur zijn langverwachte kortfilm "Fitna" via LiveLeak vrijgegeven voor het groot publiek.

Nooit eerder heeft een sterveling onder zulke immense druk een film gemaakt als Geert Wilders. Nooit eerder werd er zulke hype opgebouwd rond een kortfilm. Nooit eerder hebben zoveel mensen in zulk kort tijdsbestek een nieuwe film bekeken (anderhalf uur na het publiceren op LiveLeak stond de teller op ruim 1,6 miljoen). Nooit eerder werd er door de MSM (midstream of populaire media) zoveel aandacht besteed aan een mini-documentaire. Nooit eerder kreeg een landelijke politicus zoveel internationale pers. En ... nooit eerder werd een film zo snel en vrijwel unaniem in de grond geboord.

Maar Geert Wilders heeft zijn punt gemaakt. En hoe! Zelfs de avonturen van Hillary en Obama verdwenen voor één avond naar de achtergrond. Het vervolg liet zich raden. Overheid, politiek en bevriende commentatoren (de Linkse Kerk) zetten meteen water en vitriool in om de "tulband-bom" met een sisser te doen eindigen, want "flauw en benedenmaats"...

Wat had men eigenlijk verwacht? Een cinematografisch meesterwerk? Meer bloed, meer sensatie? Een pedofiel standje met "Mohamed" in de hoofdrol misschien? Of een Wilders die de broek laat zakken en gehurkt over de koran een drol produceert? Zoiets? Ach, de doelstelling was om in het beperkt kader van een kortfilm enkele prominente terreurdaden te koppelen aan de koran als bron van inspiratie en motivatie voor die negatieve uitwassen van de islam. En hierbij de conclusie aan de kijker suggererend dat die islam haaks staat op onze beschaving en maar beter kan worden afgeblokt. That's it. Hoewel zijn tegenstanders het niet zullen toegeven, heeft Wilders zwaar gescoord. Sterker nog, hij heeft niet alleen een duidelijk signaal in eigen land gegeven, zowat de hele wereld heeft zijn boodschap ontvangen, dus nogmaals: mission accomplished.

«Eindelijk vertoond. Nu verder met het gewone leven», laat Wouter Bos weten. Job Cohen (ook PvdA), burgemeester van Amsterdam en notoir "appeaser", beweert dat de moslims van Amsterdam zich niet zullen herkennen in de film en is gerust in de afloop... «Een gemiste kans!», roept Alexander Pechtold van D66, «Wilders deed er beter aan oplossingen aan te dragen en met ons in debat te gaan in de Tweede Kamer (het Hollands parlement)».

In debat gaan met de Nederlandse politiek, die zich zonder scrupules heeft ontdaan van Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali? In debat met het kruiperige CDA? Met de Partij van de Allochtonen (PvdA)? Het roze D66 of GroenLinks misschien? Over de ongewenste islamisering van Nederland en bij uitbreiding die van Eurabia? In de tweede Kamer? Kom kom. Genoemde partijen zijn zulk debat altijd uit de weg gegaan, in de eerste plaats om zeker geen forum te moeten bieden aan een "rechts-extremistische populist die garen spint op kap van die sukkeltjes van islamieten".

Ook de gekende knuffelmoslims mochten hun licht laten schijnen over Fitna. «De film is oud nieuws. Mensen raken eraan gewend. Wat mij betreft negeren we de film», zegt Mohamed Sini, voorzitter van Islam en Burgerschap. Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter in Slotervaart (West-Amsterdam), vindt het "een gemeen filmpje". «Wilders zet alle moslims neer als terroristen. Dat is onverantwoordelijk». En: «Wat Wilders laat zien, is een kleine, radicale minderheid. Die extremistische groep is onze gemeenschappelijke vijand. Daar zouden we samen tegen ten strijde moeten trekken». Mehmet Hulusi Uniye, moefti (groot-imam) van de Turkse moslims in Midden-Nederland, is van Fitna niet onder de indruk. «Het is een kleine groep die denkt zoals deze man [Wilders]. Deze film doet ons geloof geen kwaad».

Imam Uniye heeft hier een punt. Er zijn een aantal aspecten die Wilders sterker had kunnen beklemtonen, om zo bij het groot publiek de leugen te ontmaskeren alszou de islam "een religie van vrede" zijn. Hij had met name kunnen uitleggen dat voor islamieten "misleiding, tortuur, moord, doodslag, genocide, diefstal, plundering, roverij, slavernij en verkrachting" puur HALAL zijn, dus perfect legaal indien die agressie zich richt tot niet-moslims of ongelovigen. Deze criminele daden openen voor de pleger(s) zelfs de poorten van het paradijs. Middels een aantal verzen uit de koran had Wilders kunnen beklemtonen dat deze misdadige voorschriften de "eeuwige wetten van Allah" zijn, door hem via de engel Gabriël en via Mohamed verordend aan de Umma, de islamitische gemeenschap. Leest u er de "Verzen van het Zwaard" maar op na, het hele hoofdstuk 9 van de koran... Maar wie zegt dat Wilders al niet zit te broeden op een sequel?

Intussen is er in New York de reactie van de Verenigde Naties (United Nations) bij monde van secretaris-generaal Ban Ki-moon, die op vrijdag de Wilders-film veroordeelde als "diep beledigend en anti-islamitisch". Enige steun voor "free speech" of begrip voor een veelgeplaagde, met de dood bedreigde Geert Wilders hadden we ook niet verwacht, gezien het feit dat de Verenigde Naties tegenwoordig weinig meer zijn dan een "Arabische praatbarak".

Intussen klinken er oerwoudgeluiden op in Indonesië, Afghanistan en Pakistan, where else? Apen krijsen er van de daken dat ze hard te keer zullen gaan tegen die ongelovige honden in Europa. How nice. Elders in de kranten staat dat de islamitische wereld verbolgen is over het dopen van een bekeerde islamiet (Magdi Allam) door de paus. Het Vaticaan moet weer alle zeilen bijzetten om een conflict met de islamitische wereld te voorkomen. Het klinkt zo déjà entendu. Islamieten die de onverdraagzaamheid uitdragen die ze elders van de hand wijzen, de "religion of peace" die bloed wil zien vloeien. Ex-moslim Magdi Allam, zelf een bekend journalist in Italië, verwoordt het zo: "Mijn geest heeft zich bevrijd van het obscurantisme van een ideologie die de leugen en de huichelarij rechtvaardigt" .

Leugens en huichelarij, klassieke wapens om reputaties en feiten te corrumperen. Zo vergaat het nu Wilders. Veel gedoe omtrent de persoon en kritiek op de vorm, maar u hoort niemand argumenteren over de inhoud van Fitna. Logisch, aan de inhoud valt niet te tornen. De islam is een geloofssysteem met twee gezichten: één van een ogenschijnlijk vredige religie en één van een bijzonder gewelddadige doctrine. Probleem is dat er vlot kan geschakeld worden tussen beide modi. ik verwijs hierbij naar het "sudden jihad syndrome" en zijn vele slachtoffers... Het kan allemaal niet worden ontkend, dus fietst men om die hete brei heen.

Alle aandacht gaat dus naar de vorm van de film en de heisa rond Wilders, niet naar de inhoud, de essentie. Klassieke linkse spin en rookgordijnen van politieke correctheid, om alzo de boodschap te vertroebelen, in het ridicule te trekken. "Fitna uitkijken is een beproeving" kopt De Morgen, helemaal in lijn met het gros van de kranten in het Westen. Er zouden ook fouten in de film zitten. Eén foutje en dus is de hele film fout, toch? Zo is de foto van Mohamed Bouyeri niet die van de killer himself maar die van rapper Salah Edin. Maar de "kritikasters" staan er niet bij stil dat deze schlemiel bewust een foto van zichzelf liet maken in die wereldbekende pose van Mohamed B. Dit als signaal dat ook hij een jihadi zou kunnen zijn/worden, eentje die nu strijdt met woorden en een "nigger attitude". De gelijkenis is treffend, chapeau Salah Edin.

Waarom kneep men in het Westen (en vooral in Holland) al die maanden de billen dicht? Laat ons wel wezen, dat was puur angst voor "de islam", voor de voorspelbaar gewelddadige reacties, dikwijls aangestoken in de moskeeën, pure intimidatie. We moeten het onder ogen durven zien, het valt niet langer te ontkennen dat het Westen een kwaadaardige tumor heeft ontwikkeld. Er tikt een tijdbom onder onze samenlevingen, de talloze "no go-areas" in West-Europa zijn knipperlichten, hoewel nog maar de "neus van de kameel". Als wij onze dierbare beschaving willen zien overleven, moeten we mensen als Hirsi Ali, Wafa Sultan, Brigitte Gabriel, Daniel Pipes, Flemming Rose en ... Geert Wilders steunen en koesteren. Zij gaan voorop in de strijd. Zonder hen heerst stilte, onderwerping, terreur.

De uiteindelijke scherprechter is het groot publiek. Op straat en in de kieshokjes. En het groot publiek begint te zien wat het moet zien en hoort wat het zou moeten horen. Het is er zich van bewust dat het met de migratie (lees: de influx van islamieten) de foute kant opgaat. Het is precies voor gewone mensen als u en ik, die houvast zoeken en verklaringen voor hetgeen er in onze leefwereld verandert, en voor de vele duizenden die in slaap zijn gewiegd door politiek correcte media, dat Wilders deze waarschuwende kortfilm heeft bedoeld met als enige boodschap: "Wakker worden mensen, het is nu vijf voor twaalf, als u dit land als een thuis wilt blijven zien voor uw kinderen en de komende generaties, dan is het nu tijd om op te staan"...

Het weze duidelijk. Wij zullen het van figuren als Geert Wilders moeten hebben, willen we onze vrije wereld uit de klauwen van "Dar Ul-Islam" (land van de islam) houden. Van de huidige regeerders moeten we niets verwachten. Die staan er klam en besluiteloos bij. Zij hebben geen antwoorden voor de problemen die zich stellen. Zij gaan voor laissez-faire, voor lafheid, voor islamofilie... "Those who appease the crocodile will simply be eaten last", zei Winston Churchill indertijd met betrekking tot de laffe Britse houding jegens de nazi-politiek van Hitler. De geschiedenis herhaalt zich, "Mein Kampf" heet nu jihad.

Minister-president Balkenende is in korte tijd afgegleden tot de status van aartslafaard, iets wat de echte Harry Potter niet zou overkomen. Ten believe van de islam bukt hij achterover, kop in eigen kont. Hoe beoordeel je anders het feit dat de Nederlandse overheid zonder serieuze aanleiding in het Midden-Oosten door het stof kroop om te bedelen voor wat goodwill en begrip vanwege islamitische leiders (lees: dictators)? Holland op zijn buik richting Mekka, godbetert. Jan-Peter Balkenende bestond het onlangs zelfs om uitgerekend de "Muslim Brotherhood" in Egypte om begrip en steun te vragen, notabene het genootschap wiens ideologie als inspiratiebron dient voor de islamitische barbarij die zich nu over de hele wereld aan het verspreiden is. Van dhimmitude (zelf opgelegde onderdanigheid) gesproken.

Kan een land lager vallen? Van "Lage Landen" naar "Laffe Landen", je zal als fiere Hollander voor minder emigreren naar Nieuw-Zeeland.

Bosey Cyranow (in Flanders Fields)

EPILOOG
(29/03/2008)
Twee dagen na publicatie kondigt LiveLeak aan dat Fitna van de site is gehaald. Omdat personeelsleden van de site met de dood zijn bedreigd. Een reactie die precies beantwoordt aan de barbarij en de intimidatie die in Fitna aan de kaak worden gesteld. Opnieuw een kaakslag voor de vrijheid van meningsuiting.
U kan de film evenwel nog steeds bekijken via deze link: http://www.fok.nl/mirror/fitnaview.html?
En beslist ook eens naar deze clip kijken, zeker de moeite: http://www.youtube.com/watch?v=n9ZjeVZ5zqI
(29/03/2008)
De Deense cartoonist Kurt Westergaard is van plan juridische stappen te ondernemen tegen Wilders omdat zijn copyright geschonden zou zijn (Wilders gebruikt de cartoon aan het slot van zijn film). Spijtig, we zouden in het Westen aan één koord moeten trekken. Ook denk ik niet dat de soep zo heet gegeten wordt, bewuste cartoon is immers uitgegroeid tot een icoon en dan veranderen de courante copyright-regels.
(30/03/2008)
"Europese Unie wijst Fitna af", kopt De Zondag (30/03/2008). Maxime Verhagen heeft tijdens een informeel overleg in Slovenië zijn collega's (26 lidstaten) kunnen overtuigen een scherp standpunt van afkeuring in te nemen. De Unie wijst dus - net als het Nederlands kabinet al eerder deed - de film Fitna af "in scherpe bewoordingen" omdat hij de islam gelijkstelt met geweld. Lafheid in Eurabia werkt als een speldenkussen: hoe meer landen zich solidair verklaren met Balkenende en Verhagen, des te minder pijnlijk is hun lafheid om dragen.
(31/03/2008)
"Wilders wint een beetje in de peilingen", aldus o.a. De Morgen. Fitna zou (voor de PVV) goed zijn voor één extra zetel in het parlement. Het CDA zou er zelfs nog sterker op vooruit gaan. Die peilingen toch. Vanuit het buitenland komen er ook steeds meer signalen dat de Fitna-heisa nog bijlange niet is afgelopen. In Jordanië wordt opgeroepen tot een algemene boycot van Nederlandse producten en bedrijven. De bedrijfswereld zoekt uit of Wilders aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade, stel u voor. Afghanistan eist een wereldwijd verbod van Fitna. Iran heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. En klap op de vuurpijl: de Arabisch-Europese Liga publiceerde vrijdag ook haar tegenfilm "Al Mouftinoun". Het clipje begint met enkele gewelddadige passages uit de bijbel en aan het einde wordt gesteld dat Wilders de doodstraf verdient volgens een vers dat niet uit de koran maar uit de Joodse Talmoed stamt. Hoe pathetisch.
(31/03/2008)
"Het Parool meldt: "Wilders past Fitna op drie punten aan om juridische procedures te voorkomen. Zo zal hij de foto van de Nederlands-Marokkaanse rapper Salah Edin vervangen door een foto van de echte Mohammed B. Ook verwijdert Wilders de tekening van de Deense cartoonist Kurt Westergaard waarop de profeet Mohammed is afgebeeld met een bom in zijn tulband.
Ook: "Oud-Kamerlid Mohamed Rabbae, voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, doet vandaag aangifte tegen Wilders omdat Fitna oproept tot haat tegen moslims."
Verder: "Ambassadeurs van 26 islamitische landen hebben vandaag in Den Haag aan minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken gevraagd juridische stappen te nemen tegen de anti-Koranfilm Fitna. Aan de bijeenkomst namen de ambassadeurs van deel van onder meer Egypte, Indonesië, Iran, Jordanië, Maleisië, Marokko, Saoedi-Arabië, Soedan en Turkije (notabene een verzameling dictaturen)...
(01/04/2008)
"In Jakarta (Indonesië) doet de vereniging Hizb Ut-Tahrir er alles aan om de boel op te naaien: Nederland, Wilders, de nationale voetbalploeg, de modale Hollandse toerist en bij uitbreiding elke blanke westerling worden geviseerd. Interessant om weten: Hizb Ut-Tahrir doet zich in de Lage Landen voor als heel gematigd, en is betrokken bij tal van bouwprojecten van nieuwe moskeeën...
(01/04/2008)
"In een verhit debat in de Tweede Kamer eist Wilders excuses van premier Balkenende voor alles wat hij voorafgaandelijk aan de publicatie van Fitna heeft gezegd. Ook grijpen alle fracties het debat aan om felle kritiek te uiten op PVV-leider Wilders.
(03/04/2008)
"Er circuleert een vreemd bericht op de blogs: premier Balkenende zou een geheime rede hebben gehouden voor een groepje van dertig CDA'ers, waarbij hij ZOU gezegd hebben dat "de islam een probleem is". Hij heeft in "zijn besloten speech" opgeroepen om weer trots te zijn op het christendom en dit geloof duidelijk te onderscheiden van de islam, het CDA zou hieromtrent een visie moeten ontwikkelen. Heeft Balkenende eindelijk het licht gezien? Of is dit een goeie aprilgrap?
(05/04/2008)
"Premier Balkenende heeft afgelopen vrijdag geen gelijk gehaald bij de rechtbank om een rectificatie of rechtzetting te bekomen van het magazine Opinio, zie melding hierboven. Opinio's advocaat Cor Hellingman zei dat de publicatie een 'parodiërende pastiche' ofwel een satirische nabootsing is. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat geen sprake is van een onjuiste of valse weergave van feiten. "Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft, geldt dat hij zich dit als minister-president en leider van het CDA zal moeten laten welgevallen." De staat moet de proceskosten van Opinio, ruim duizend euro, betalen. Wat verderop, in Iran, wordt er gewerkt aan een film die weerwerk moet bieden aan Fitna. In het filmpje ("Beyond Fitna" getiteld) zouden gewelddadige passages uit de bijbel worden uitgebeeld. Het bewijst nog maar eens hoe moeilijk zo niet onmogelijk het is om een rationeel debat te voeren met islamieten.
(06/04/2008)
Wilders heeft een nieuwe, aangepaste versie van Fitna op het internet gezet ( http://kruisvaarder.wordpress.com/2008/04/06/fitna-de-film-aangepaste-versie/ ). In deze update is de Deense spotprent van Mohamed vervangen door een muzzie die de wereld in de vorm van een bom op zijn schouder draagt. Ook zien we nu de echte foto van de barbaar die Van Gogh vermoordde. Heel wat mensen gaan de film uiteraard opnieuw bekijken. Als dat de bedoeling was haalt Wilders de volle buit binnen...

1 opmerking:

  1. Er waren diverse reacties op dit artikel, maar door een foute handeling is alles per ongeluk gewist. Alle begin is moeilijk... (BC)

    BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...