zaterdag 17 november 2012

DEFEAT JIHAD, DEFEND ISRAEL!!

IDF.jpg


IDF2.jpeg


IDF3.jpeg

15 opmerkingen:

 1. Wat wil Hamas nu eigenlijk?

  http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In allereerste instantie:ZELFMOORD!!!!!
  In tweede instantie andere "Arab"landen en hun maangod partners,what ISlam feitelijk is qua oorsprong-erbij betrekken!
  En gezien de egyptische 'Moslom Broherhood"in regerings problemen zit-een uitvlucht verzinnen om hun bij een eventuele oorlog met Israel bij betrekken,waarbij dan de ettelijke miljarden die meer zijn betaald voor het miden-oosten olie-gebruikt kunnen worden voor hun JIHAD steun aan de resultaten van hun TV loze avonden!
  Indien de olie en gasvelden bij Mozambique en die in Brazilie op stream is en de Moslem Afrikaan die thans staatshoofd van de USA-ook de USA ONafhankelijk maakt van de Arabische olie.dat land laten kreperen,een land dat nog 5e eeuwse methodes als regeringsvorm gebruikt,hoort in onze weeld niet thuis!.
  Westerlingen zijn gedwongen om zich aan de wetten in die landen te houden-de religeuze,laat de EU dat nu ook eens doen,of moeten de kruisridders weer opgericht worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Weet links echt niet dat Hamas fascistisch is? Met Hamas praat je niet, vanwege hun volkomen verwerpelijke ideologie en doelstellingen. Het argument dat Hamas democratisch gekozen is gaat nu eenmaal niet op als die organisatie zelfmoordterreur verheerlijkt vanuit een 7e eeuwse leer.....Hitler was ook geheel democratisch gekozen in 1933 en kijk hoe dat is afgelopen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anathematic Action19 november 2012 om 15:30

   Links is uiteraard zelf fascistisch, vrij simpel.

   Hitler was even goed TEGEN het kapitalisme, wegens een zgn. "Joodse samenzwering van grootindustriëlen". Uiteindelijk moet het ook gezegd worden dat Hitler de SA (sturmabteilung - de bruinhemden) begon te beschouwen als een last toen hij eenmaal zijn SS had uitgebouwd. Hij beschouwde de SA teveel als een militante bende die teveel links-georïenteerde volksmensen aantrok. (in elk geval linkser dan hijzelf en zijn kliek) Dus moest die gezuiverd worden: vergelijk dat ook met het uitzuiveren van alle trotskistische elementen om het strak georganiseerde stalinisme in de SU te consolideren.

   We zouden beter spreken van totalitarisme in al zijn vormen, zowel links als rechts als in de zin van alle jointjesrokende flapdrollen die het voordoen alsof links eigenhandig alle mensenrechten uitgevonden heeft en dat een soft imago wil opbouwen om de echte smeerlapperij die er aan ten grondslag ligt mee te verdoezelen.

   Verwijderen
  2. Anathematic Action20 november 2012 om 13:22

   "Weet links echt niet dat Hamas fascistisch is?" De vraag stellen lijkt te impliceren dat men in het linkse kamp ongelooflijk naïef is en niet begrijpt wat er onder hun neus gebeurt, maar dat klopt natuurlijk niet.

   De linkse tactiek bestaat er gewoonlijk in om de leden zich voor te laten doen als een studentikoos clubje mensenrechten ijveraars. Uiteraard kan een "geloofwaardig" beeld ophangen van "idealisme" (in elk geval totaal vals van karakter) niet goed gecommuniceerd worden in bv. militair uniform en zelfs niet in stropdas met kostuum. M.a.w. groepen als Occupy Wallstreet e.d. komen meestal voor de dag als de doorsnee student, dat komt sypathieker over volgens links. Anderen die tegen hun beweging wat in te brengen hebben worden vooral als reactionairen neergezet, en het vestimentaire kan daar vaak als contrast dienen: de rechtse zak draagt namelijk steevast een kostuum, en behoort daardoor tot het vastgeroeste establishment, wat er mooi symbool voor staat.

   Verwijderen
 4. Anathematic Action20 november 2012 om 13:31

  Wereldsolidariteit propageren is het centrale thema van links, ongeacht welke contraproductieve effecten dit sorteert, het is de pervasieve stoornis van opeenvolgende generaties, beïnvloed door mei '68. Om het ideaalbeeld doeltreffend en sympathiek voor te stellen moet de hele beweging uit noodzaak overkomen als idealistisch, en dat kan alleen maar als links zich toont als één grote Jamboree (internationaal scoutskamp) van grensoverschrijdende solidariteit naar anderen waar ze verder geen band mee hebben. Het belangrijkste element is die solidariteit betuigen naar zgn. onderdrukte minderheden, m.a.w. links is geconditionneerd om vooral vermeende discriminatie waar te nemen overal en daartegen in het geweer te gaan. Nog m.a.w. links heeft een project nodig, de gediscrimineerde groep die behandeld moet worden als een beschermde diersoort.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anathematic Action20 november 2012 om 13:38

   Een dergelijk spel heeft links continu bezig gehouden vanaf de dekolonisatie van Afrika: de zwarte medemens als gediscrimineerde groep werd geleidelijk vervangen door de militante feminist die op haar beurt vervangen werd door heel de groep holebi's. Volgens de verwrongen redenering zijn noch zwarte medemensen, noch vrouwenrechten, noch de rechten van holebi's langer het slachtoffer, want elk van die groepen heeft in sterke mate zijn rechten bedongen en als gevolg zal de linkse rat uit verveling een keuze moeten maken voor een nieuwe groep die als beschermde diersoort kan worden behandeld en dat is volgens linkse logica uiteraard de Moslim, de enige groep die zgn. achterblijft op alle anderen en die dus zgn. gediscrimineerd wordt.

   Verwijderen
  2. Anathematic Action20 november 2012 om 14:01

   Het is eveneens geen toeval dat die groep uit moslims bestaat, want net zoals de linkse militant overal en altijd zijn morele verontwaardiging moet uitkrijten over "zoveel onrecht dat deze of gene groep wordt aangedaan", zijn het nu nét moslims die de meeste overeenkomsten vertonen met links. Islam is een godsdienst die op grond van zijn eigen uitgangspunten altijd en overal morele verontwaardiging probeert te mobiliseren over wat de aanhangers zgn. wordt aangedaan !

   Het uitgangspunt van links is per definitie primitief reactief en bovendien puberaal ondoordacht. Eenvoudig samengevat heeft links een project nodig waarmee het zijn eigen bekakte bezorgdheid over ingebeeld onrecht dat anderen wordt aangedaan kracht bij kan zetten door een groep in dat uitgangspunt te incorporeren die zich systematisch als slachtoffer willen voordoen. Zow !

   Op grond van dit simplisme zien we nu dat het multiculturele model gefaald heeft en nog verder onheil veroorzaakt op vlak van immigratie, en ironisch, dat ook de rechten van andere groepen zoals holebi's en vrouwen worden aangetast. Maar daar zit links niet mee (noch socialistische partijen, noch groene partijen), want ze hebben uiteraard een nieuw project gevonden dat alle prioriteit krijgt. Dat daarmee onze samenleving naar de kloten gaat, interesseert hen van geen kanten, zolang dit maar stemmen kan opleveren van allochtonen.

   Het mooiste van al is dan bovendien dat als leuke bijkomstigheid links ook nog eens het antisemitisme (waartegen het in de jaren '60 en '70 zo graag in het geweer kwam wegens extreem-rechts) nu zeer modieus op maat gesneden heeft van een zelfverklaarde elite weldenkenden die er hun hand niet voor omkeren om het te pas en te onpas te etaleren. Er is geen schaamte meer aan verbonden voor hen. Dus links = fascistisch + links weet vanzelfsprekend ook dat Hamas dat is.

   Dat noemt men dan: TWO OF A KIND. Er is geen naïviteit mee gemoeid !

   Verwijderen
 5. @Anathematic Action:De ware vijanden van de Arabische wereld zijn de corruptie en de dictators en niet de Joodse staat.De verwoestingen en gruweldaden in Arabische landen niet het werk van een vijand van buitenaf waren. De ware vijanden van de Arabische wereld zijn corruptie, gebrek aan goed onderwijs, gebrek aan een goede gezondheidszorg, gebrek aan vrijheid, gebrek aan respect voor mensenlevens en tenslotte veel dictators in de Arabische wereld, die het Arabisch-Israëlische conflict gebruiken om hun eigen landgenoten te onderdrukken {De voormalige dictator in Tunesië 13 miljard dollar van zijn eigen verarmde volk stal}.Zowel de PLO/PA/Fatah van Abbas als Hamas zijn door en door corrupt; Abbas verduisterde de afgelopen jaren $ 1,5 miljard aan hulpgeld dat voornamelijk uit het Westen kwam.De bronnen, die voor oorlogen tegen Israël werden verspild, zou men beter besteed kunnen hebben aan onderwijs, gezondheid en infrastructuur. Dus, de vraag is nu wie de ware vijand van de Arabische wereld is?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anathematic Action1 december 2012 om 15:28

   Elke term die ik aanhaal in verband met joodse samenzweringstheorieën moet in de juiste context worden gezien. Een dergelijke theorie bestaat enkel en alleen om de haat levend te houden. Daarom dat het ook een theorie is die geen ander doel dient dan de aandacht af te leiden van de reële problemen waarvoor de Islam geen oplossing kan bieden, zoals socio-economische bijvoorbeeld. Dat is gewoon de aard van het beestje: de Islam heeft per definitie geen model om welvaart te creëren, noch om van binnenuit te kunnen hervormen naar iets dat lijkt op democratie. En dat ongeacht wie er aan de macht is: of Saudische Wahhabis, of Sjiietische mullahs, of seculier-georiënteerde dictators. Dit maakt in wezen geen enkel verschil uit en dat weet ik al veel langer dan vandaag.

   Het vijandbeeld waarin Israel als staat wordt verdacht gemaakt, blijft in de hoofden van Moslimleiders altijd reëel en actueel. En waarom ? Omdat de Islam altijd min of meer als staatgodsdienst de overhand heeft met de impliciete bedoeling de massa's dom te houden en uiteraard van de sociale miserie af te leiden die de Islam per definitie creëert. Een handig instrument maw om de aandacht vooral af te leiden van de corruptie van de leiders zelf, want op die manier kan de verantwoordelijkheid afgeschoven worden voor alles dat verkeerd gaat.

   Voor zover ik weet heb ik nergens beweerd (hoe dan ook) dat Israel als staat objectief gezien de vijand zou zijn van eender wat vandaag. Simpelweg omdat je die retoriek als samenzweringtheorie moet kaderen in wat het werkelijk is: een doctrine, eigen aan de Islam die haat mobiliseert vanuit het idee dat je daarmee de moslims tot in het oneindige een rad voor ogen kan draaien. Wat perfect werkt in die zin, want op die manier blijft het gros van de moslims op deze planeet in dezelfde ziekelijke dommigheid stagneren, wat dus de bedoeling is. Allemaal vrij simpel. En niet toevallig is het actualiseren van anti-Joodse samenzweringstheorie een kenmerk van zowel de Islam vandaag, als van neo-Nazis, als van "Wereldsolidair" georïenteerde linkse ratten die het allemaal als een vredesbeweging willen voorstellen. Dat is heel de essentie van het verhaal: het lijkt allemaal goedmoedig in theorie aan de linkerzijde, de praktijk is eenvoudigweg dat Links de vunzige retoriek van de nazis in de 21ste eeuw algemeen aanvaardbaar heeft gemaakt. En dat valt volgens hen allemaal zgn. te rechtvaardigen en de meeste mensen staan er maar wat bij en kijken er naar zonder het in vraag te stellen. Uiteindelijke is het allemaal doorzichtige doctrine en geen realiteit, dus dat weet ik ook wel. Alles draait erom hoe men het voorstelt. En dat was wat ik bedoelde te zeggen met al het vorige.

   Tot zover de zegeningen van de multicul waar Links zo hoog mee oploopt !

   Verwijderen
  2. Anathematic Action1 december 2012 om 15:49

   maw Als een meerderheid in onze samenleving er zijn schouders bij ophaalt door te denken "Het kan allemaal wel zijn, maar wat kan het mij interesseren, eigenlijk ?" en links gewoon op die manier zijn gang kan blijven gaan, dan gaat er mogelijk een tijd komen dat de Joden ook bij ons helemaal in de verdrukking gaan komen tot er niets meer aan te doen valt. (zoals bv in Amsterdam, Noorwegen of Zweden e.d.) Zo subtiel kan indoctrinatie via de media zijn op lange termijn.

   En dus zeg ik via Thomas Jefferson: "All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent." Jij en ik en al die anderen op Islam kritische blogs zijn net diegenen of "good conscience who'll never remain silent." Iemand moet heel die luchtballon van links doorprikken, of we eindigen met een dictatuur van links die de Joden onterecht viseert en ons monddood zal maken. En waarom ? Om al de bekakte en infantiele leugens en apocalyptische consequenties van Multiculturalisme in stand te houden.

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 6. Anathematic Action3 december 2012 om 14:10

  “Passionate hatreds can give meaning and purpose to an empty life. These people haunted by the purposelessness of their lives try to find a new content not only by dedicating themselves to a holy cause but also by nursing a fanatical grievance.” - Eric Hoffer, The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements

  Zowel links als de militante Islam (waaronder Salafis en de Moslim Broederschap, maar ook communisten en Nazi's e.d.) zijn niet in staat om een coherente doctrine te formuleren met een constructieve inhoud die vooruitgang kan waarmaken in de samenleving. De enige reden van bestaan voor die groepen is het aannemen van een blinde fanatieke houding die het totale gebrek aan inhoud moet compenseren, en die volledig gefocust is op samenzweringsmythologie:

  - de bourgeois als eeuwige vijand van het volksbelang (communisme)
  - de Jood, de homosexueel, de fysiek of mentaal "gedegenereerde" als vervuiler van het Arische ras (Nazisme)
  - de ongelovige (te verstaan als elke niet-moslim) als vijand van de Islam, als moreel superieur moreel denkkader
  - de kritische beschouwer van de Islam als de ultieme discrimineerder en vijand van het wankele kaartenhuisje dat multiculturalisme heet, een doctrine met geen enkele rationele inhoud. (vooral sociaal-democratische en groene partijen)

  En dat enkel omdat de lullo's van links niets beter kunnen verzinnen dan dat soort bullshit om hun tijd mee op te vullen ! Dat is de realiteit vandaag.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...