zondag 26 februari 2012

De Islam infiltreert onze scholen...

Hitlerjugend.jpg

Hitler zei: "Geef mij de kinderen en ik verander de samenleving fundamenteel, binnen een periode van tien jaar".

De "islam" heeft zich deze boodschap ter harte genomen en is wereldwijd onze onderwijssystemen aan het infiltreren om de geesten van jongsaf aan te "kneden", zodat ze ontvankelijk worden voor de boodschap van Mohamed.

Deze infiltratie op grote schaal wordt uiteraard gefinancierd met petro-dollars van de Saudi's: scholen ontvangen vette donaties, schooldirecties worden omgekocht, geschiedenisboeken "herschreven" ten gunste van de islam.

Men gaat zelfs zo ver van speciale "praktijklessen" in te lassen waarbij onze jeugdigen letterlijk in de huid van islamiet kruipen: vasten tijdens de ramadan, 's avonds aan de zoete tafel zitten met moslims, bezoeken aan de moskee waarbij alle rituelen worden uitgevoerd, hierbij een scheiding tussen meisjes en jongens in acht nemend...

Onschuldig, denkt u? De scholieren worden tevens onderworpen aan de "sjahada", de islamitische getuigenis (één van de vijf zuilen of fundamenten van de islam).

De Arabische tekst (in getranslitereerd Arabisch) luidt als volgt: "āsh'hadu ān lā ilaha illā-llah, wa āsh'hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah" en betekent: "Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen Allah en ik getuig dat Mohammed de gezant van Allah is."

Deze tekst staat prominent op de nationale vlag van Saudi Arabia, met veelbetekenend een zwaard onder.

Vlag_Saudi_Arabia.jpg

Nadat een niet-moslim deze sjahada heeft uitgesproken wordt hij/zij als moslim beschouwd. Willens nillens. Met alle consequenties vandien. Want... Mohamed zei: "Wie zijn religie verlaat, dood hem".

In de Verenigde Staten, waar het systeem van privé-donaties aan scholen is ingeburgerd, loopt de situatie stilaan de spuigaten uit. De Libanese auteur Bridgette Gabriel getuigt hierover in deze video.

Blijven wij in Nederland en Vlaanderen gespaard van deze indoctrinatie van jonge geesten?

Nee dus. De infiltratie vindt wereldwijd plaats. Onlangs was er het Wommelgem-incident. In de Gemeenteschool aldaar stond vanaf september tijdens de les Wereldoriëntatie alles in het teken van Marokko en de islam. Geen neutrale leerstof, maar pure da'wa (bekeringsdrift), zoals blijkt uit dit artikel.

Of hier, recentelijk in Nederland: Het dramgeloof slaat weer toe.

Wat zegt onze overheid? "Leerlingen van de lagere school moeten andere culturen en religies als de islam leren kennen". Volgens Jeroen Janssens, woordvoerder van Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A), vallen lessen over de islam onder de eindtermen (de dingen die de leerlingen na het zesde leerjaar moeten kunnen) voor het vak Wereldoriëntatie. Wat hij er ons niet bij vertelt is dat de lessen beperkt blijven tot de islam.

Wommelgem is het tipje van de ijsberg. In talloze scholen in West-Europa wordt, zonder dat ouders of leerlingen het weten, alleen nog maar halal-voeding voorzien in de refters.

Druppelsgewijs infiltreert de islam zo onze onderwijsinstellingen. De strategie? Onze samenleving grondig veranderen door de bestaande religies en culturen te verdringen met uitheemse culturen, ten bate van mensen met een islamitische achtergrond. Of wij het goedvinden of niet.

Het wordt tijd dat wij opstaan en gezamenlijk de stem verheffen, willen wij onze beschaving vrijwaren van duisternis en barbarij.

Hier aansluitend een artikel van een collega-blogger: Duitsland: zo radicaal zijn jonge moslims.

Hier als uitsmijter, de getuigenis van een voormalig FBI-agent: De USA zijn geïnfiltreerd tot in de hoogste regionen.
_

17 opmerkingen:

 1. Ik ben geschokt te vernemen dat ook onze scholen niet meer veilig zijn. Waar moet dat eindigen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat u in dit artikel omschrijft is al meerdere jaren bezig in dit land. Het gebeurt allemaal zo subtiel, zo geniepig... Op een ochtend worden wij wakker en stellen we vast dat de islam de handel heeft overgenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Europa start een openbaar debat over gezinshereniging. Aan de hand van de opstelling van een groenboek, en later een witboek, wil de Europese Commissie de richtlijn uit 2003 aanpassen volgens de wensen van de lidstaten. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat Europa zich bereid toont om deze discussie te voeren. Gezinshereniging is een van de belangrijkste kanalen om legaal de Europese Unie binnen te komen.

   Ook België werkt momenteel aan een antwoord, maar uit de voorlopige tekst blijkt dat België allerminst vragende partij is om de richtlijn te verstrengen.

   Anders gezegd: in dit land zijn krachten aan het werk die de ongebreidelde influx van niet-integreerbare islamieten willen voortzetten.

   Het sluit goed aan bij dit artikel.

   Verwijderen
 3. dE "OPENLIJKE"LEUGENPROPOGANDA IN INDONESIE:"ER ZIJN -VAN DE BEVOLKING-91% ISLAM!.wAAR BLIJVEN DAN DE MEER DAN 23% CHRISTENEN(pROTESTANTEN+kATHOLIEKEN EN ANDERE SECTOREN VAN HET CHRISTENDOM?-NOG NIET MEEGETLD DE HINDU'S EN BOEDHISTEN?
  HET OOGLUIKEND TOESTAAN DOOR DEZE HUIDIGE REGERING DAT MEN RELIGEUZE ACHTERVOLGINGEN HEEFT?
  HET SAMENGAAN VAN DE HEILGE HERMADAD MET DE FPI-EEN TEREURORGANISATIE EB EEN ONDERGESCHOVEN KIND VAN EL QU'ADA?
  HET GEBRUIK VAN LOUDSPEAKER-BUITEN DE OFFICIELE DAARVOOR GEBEDSOPROEPEN-OM IN ARABISCH HUN ELENDE UIT TE SCHREEUWEN?
  HET VOETSTOOTS AANNEMEN DAT ER EEN BEPERKING IS INGESTELD DOOR HUN ARABISCHE BROEDERS-VAN DE BEDEVAARTEN/
  HET UITROEPEN VAN JERUZALEM ALS "HUN"HEILIGE STAD EN NIET VAN DE ISREALIES/

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Men heeft onze aandacht afgeleid naar olieprijzen, extra belastingen, langer werken en meer van dat. Geen mens die nog aan die kankerende islam denkt. En straks, net als we denken dat het ergste voorbij is, zullen we mogen knielen voor allah.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Anathematic Action1 maart 2012 om 14:30

  Wat je daar over het onderwijs schrijft, doet me en passant denken aan iets dat ik geschreven heb onder "jihad: de verzwegen genocides..." ivm met politieke correctheid van sommige christenen hier in het Westen.

  "In de Verenigde staten gebeurt het namelijk vaker dat bepaalde neo-conservatieve echelons PC MC propageren, omdat veel van hen impliciet van de verkeerde veronderstelling uitgaan dat "de Islam een religie is, die net zoals de Christenheid een universalistische moraal propageert die bovenal moreel is zijn essentie, en dat in tegenstelling tot atheïstische immoraliteit". (of iets van die strekking) Wat ertoe leidt dat bepaalde christenen die tot verschillende christelijke sub-denominaties behoren, even zeer de Islam doodknuffelen en proberen te appeasen als de links-liberalen waarvan jij spreekt. Zelfs het Vaticaan wil tegen wil en dank PC overkomen, omdat dit "instituut" niet alleen schrik heeft van de Islam, maar bovendien ook de prioriteit legt bij het terugwinnen van de zieltjes die door atheïsme volgens hen verloren zijn gegaan. De zgn. strijd tegen "materialistische" immoraliteit en het herwinnen van het monopolie van de transcendente moraliteit van godsdienst voor de Westerse samenleving als geheel is de facto dé plaats bij uitstek waar de ultra-conservatieven in de Christelijkheid de meeste overeenkomst vertonen met de Islam, wat ze - ironisch genoeg - volgens hun eigen "logica" evenzeer PC en MC moet maken als diegenen die het links-georiënteerde multiculturalisme willen opdringen."

  Die stellingname pikt volgens mij ook aan bij het feit dat het katholieke scholen netwerk in België druk bezig is zichzelf op lange termijn uit te hollen. Veel moslim ouders zullen hun kinderen eerder naar het katholieke scholen netwerk sturen dan naar "heidense" scholen, omdat ze een gelijkaardige redenering gebruiken: "hoewel we als moslim ouders geen hoge pet op hebben van christenen in het algemeen, moet het toch gezegd worden dat we toch een soort gemeenschappelijke grond met hen hebben: transcendente statische moraliteit, die dus fundamenteel religieus van aard is." Dus wat zien we gebeuren ? Dat katholieke scholen de laatste tijd bijna vol zitten met kinderen van Noord-Afrikaanse afkomst. M.a.w. zolang moslims hier geen eigen op Islam gebaseerde scholen kunnen oprichten is er voor hen slechts één alternatief: hun kinderen naar katholieke scholen sturen, wat door de inrichtende macht van het katholiek netwerk ook in dank wordt aanvaard met de verkeerde redenering: "Islam is een godsdienst net als die van ons, en moreel gelijkwaardig dus wat kan er op tegen zijn ?" Plus, volgens mij wordt die redenering ook nog eens gevolgd door het naïeve idee dat men in katholieke scholen er impliciet van uit gaat, dat ze op die manier "zieltjes zouden kunnen terugwinnen die door secularisering decennia lang verloren zijn gegaan." De PC onnozelheid ten top gedreven, want je moet ziende blind zijn om niet te begrijpen dat wanneer katholieke scholen in concentratie scholen veranderen, er bijna geen weg meer terug is op lange termijn. Er worden nu al pogingen gedaan om moslim ouders te appeasen door het inrichten van Islam onderwijs in katholieke scholen bespreekbaar te maken. Katholieke scholen hebben zélf de deuren wagenwijd open gezet. Infiltreren is nauwelijks nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @AA
  Mooie analyse. Ben het er grotendeels mee eens. Zeker waar het gaat over de "infantiele" manier waarop de katholieke overheid tegen de islam aankijkt. Zij zou beter een les trekken uit de gebeurtenissen van het moment in landen als Nigeria, Egypte enz.

  Wat de islamitische MO betreft, zou ik de zaken scherper willen stellen. In principe schurken ze liever tegen de linksheid (collectivisme) aan, getuige de recente geschiedenis van Arabische staten, maar in het Westen zien zij de katholieke scholen als een makkelijke in te nemen bastion. Als het paard van Troje infilteren ze deze scholen, dringen stapje voor stapje hun islamitische eigenheid op, stellen steeds meer eisen om onderdelen van de sharia in te voeren (halal in de refter, deelname aan ramadan, geen lessen biologie, gescheiden turnen en zwemmen, hoofddoekjes toegelaten) en dies meer. Zij hoeven geen moslimscholen, de katholieke scholen fungeren straks als dusdanig, so what.

  Al bij al herkennen we in al die scholen de hand van de Moslim Broederschap en hun manifest "Het Project". Fundamentele regel bij de verovering van het Westen is "geleidelijkheid". Het Westen mag niet worden gebruskeerd of verontrust. Het finale doel: "to destroy their miserable house [het Westen) from within".

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Anathematic Action2 maart 2012 om 15:48

  Wat je zegt klopt volledig. Islam heeft het vanzelfsprekend op de katholieke scholen gemunt, op grond van én de persoonlijke voorkeur van moslim ouders én de expliciete tactiek van de Islam én het feit dat moslims perfect weten dat katholieken zo naïef zijn om te geloven dat Islam slechts een godsdienst is ipv een totalitaire doctrine. De Trojanen dachten ook dat het paard een geschenk was, en dat denkt de inrichtende macht van het katholiek scholen netwerk ook van moslim kinderen.

  En waarschijnlijk kunnen ze er dan nog niet met hun verstand bij waarom autochtone kinderen hun scholen massaal verlaten. Dat is dus het effect van PC: ziende blind worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De opkomst van de islam is niet de grootste bedreiging voor het hedendaagse Europa, maar de weigering van Europeanen om hun eigen waarden te verdedigen. http://rz1305-max.blogspot.com/2012/02/sarkozy-islamization-of-europe-is.html {The Balkans Chronicles: Sarkozy: "The Islamization of Europe is ...}

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is waar, Max.

   En die Westerlingen die wél durven op te komen voor eigen cultuur en beschaving, worden meteen weggezet als racisten en neo-nazi's.

   Maar dit blijft niet duren. De kruik gaat zolang te water..

   Verwijderen
 9. Spijtig dat, door de moeilijkheden bij het plaatsen van een reactie, mijn vorige reactie de mist is ingegaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is mij ook al overkomen, er zit kennelijk een bug in de blog-software... Kan ik evenwel niets aan verhelpen...

   Verwijderen
 10. Oké, nu lukt het wel, blijkbaar. Wat ik zeggen wou is dat ik blij ben dat er hierover op een Nederlandstalige site gecommuniceerd wordt. De video met de speech van Brigitte Gabriels bekeek en beluisterde ik vorige week al. Wat ze zei schokte me diep. Maar de vraag blijft hoe erg het in België aan de universiteiten is gesteld. Vooral de humane wetenschappen zijn er, lijkt me, bolwerken van indoctrinatie en islamitische onverdraagzaamheid geworden. Daarover kunnen mensen als Caroline Fourest en Benno Barnard getuigen (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120208_077) Dat het concept van het vrije denken aan de Europese universiteiten door de islamisering onderuit zou worden gehaald kon men reeds voorspellen toen in 1975 de Europese leiders overstag gingen en zich ertoe verplichtten voortaan de Islam op gelijke voet van de westerse beschaving te behandelen (ook de universiteiten kregen er een 'opdracht' bij). Zie daarover 'De Kracht van de Rede' (O. Fallaci), hoofdstuk zes!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De wijze waarop dit debat werd verstoord spreekt boekdelen. Hier demonstreren moslims hun perceptie van groeiende macht over de ongelovigen. Provocaties als deze zijn proefballonnetjes, zien hoe ver ze de grens kunnen verleggen. In een volgend stadium zal er ook in toenemende mate geweld aan te pas komen. "Strike terror in their hearts", zei de profeet, "I have been made victorious with terror". Het "terroriseren" van ongelovigen als voorbode van de sharia.

   Wat de toestand aan onze universiteiten betreft: er vindt simultaan over het hele Westen een georchestreerde massa-migratie van islamieten (cfr. Eurabia, islamisering in ruil voor olie) plaats alsook een infiltratie in het maatschappelijk bestel. Cijfers zijn er uiteraard niet, maar incidenten als dit met Caroline Fourest wijzen erop dat de verkankering wel degelijk plaatsvindt. Als we zien wat in de Verenigde Staten gebeurt, mogen we ervan uitgaan dat het bij ons nog veel erger is gesteld.

   Verwijderen
  2. Interessant: http://carolinefourest.wordpress.com/2012/02/11/debat-tragique-a-bruxelles-tariq-ramadan-ment-comme-toujours/#comment-617

   Verwijderen
 11. Aansluitend op de lange mars door de instellingen door de mei '68ers vindt nu een lange mars door de instellingen door moslims plaats. Het zou een uitgebreide studie vergen om na te gaan in welke mate er een causaal verband tussen beide 'lange marsen' bestaat.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is zo. Maar ik vrees dat geen enkele onderzoeker zich hieraan waagt wegens "politiek niet correct" (de uitkomsten van zulk onderzoek).

   Verwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...